Obory vzdělání

Naše škola patří mezi nestátní střední školy. Majoritním vlastníkem školy je sklářská Střední škola AGC a.s.firma AGC Flat Glass Czech a.s. AGC Glass Europe vyrábí a vyvíjí ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový, solární průmysl a specializovaná průmyslová odvětví. Evropská pobočka skupiny AGC Glass, největšího výrobce plochého skla na světě, sídlí v belgickém Bruselu.

Na poli vzdělávání škola působí od roku 1949.

Dále pak celoživotní vzdělávání pro mateřskou firmu, organizace regionu a rekvalifikace pro potřeby Úřadu práce v Teplicích.

Škola je zapojena do celé řady mezinárodních a vnitrostátních projektů.

Škola je zařazena do sítě středních odborných škol, působí ve formě akciové společnosti. Nosnou činností je výuka oborů vzdělání (RVP/ŠVP): B_obory

Denní forma studia vzdělání s maturitní zkouškou (4 roky):

 • 18-20-M/01 – Informační technologie
  ŠVP – Informační technologie – dobíhající
  18-20-M/01 – Informační technologie
  ŠVP – Technik ICT a průmyslové aplikace, 30 žáků informace
 • 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání
   ŠVP – Ekonom a podnikání, 30 žáků – informace
 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
  ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel, 30 žáků – informace

Dálková zkrácená forma studia s maturitní zkouškou (2 roky):

 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
  ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel, 30 studentů* – informace

* platí pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou (dvouleté dálkové studium – při zaměstnání)!

Denní forma studia vzdělání s výučním listem (3 roky):

 • 26-51-H/01 – Elektrikář
  ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení, 24 žáků – informace

Dálková zkrácená forma studia s výučním listem (1 rok):


 • ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení, 22 studentů** – informace

** platí pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou (jednoleté dálkové studium – při zaměstnání)!

Nástavbová dálková forma studia (při zaměstnání) s maturitní zkouškou (3 roky):

 • 26-41-L/51 – Mechanik elektrotechnik
  ŠVP – Elektrotechnik, 15 studentů *** – informace
 • 64-41-L/51 – Podnikání
  ŠVP – Ekonom a podnikání, 15 studentů *** – informace

*** platí pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem (tříleté studium, formou odpoledních konzultací)!

Charakteristika jednotlivých oborů vzdělání dle RVP na URL:
http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600011305