výsledky 1. kola

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole při splnění podmínek přijímacího řízení (§ 59 a § 61 školského zákona)

Čj.: 408/2016-PŘ-1

Datum vyhotovení: 22. dubna 2016

R O Z H O D N U T Í

Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice, zastoupená ředitelem školy Ing. Bc. Jaroslavem Myslivcem, jako správní orgán, věcně a místně příslušný podle ust. 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59 a § 60 a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/204 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se tímto

rozhodla přijmout po prvním kole

ke vzdělávání do prvního ročníku vzdělávacího programu v oborech vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro:

Denní studium:

Přijati do oboru Informační technologie: registrační číslo (počet bodů)

0067 (188,73 b)

0085 (188,58 b)

0131 (178,76 b)

0059 (123,05 b)

0038 (88,19 b)

0042 (87,86 b)

0040 (78,54 b)

0068 (78,50 b)

0151 (77,85 b)

0006 (68,07 b)

0069 (67,81 b)

0109 (63,00 b)

0090 (62,87 b)

0009 (62,72 b)

0111 (57,75 b)

0065 (52,85 b)

0074 (52,71 b)

0101 (47,83 b)

0094 (47,80 b)

0054 (37,40 b)

0055 (32,83 b)

0159 (17,52 b)

0050 (12,42 b)

0167 (10,10 b)

Přijati do oboru Ekonomika a podnikání: registrační číslo (počet bodů)

0128 (203,65 b)

0153 (183,28 b)

0096 (168,43 b)

0093 (158,27 b)

0160 (157,74 b)

0084 (153,41 b)

0102 (133,22 b)

0057 (132,96 b)

0118 (122,74 b)

0064 (113,09 b)

0114 (107,95 b)

0135 (83,12 b)

0058 (67,71 b)

0070 (62,69 b)

0062 (62,51 b)

0028 (57,87 b)

0103 (57,68 b)

0047 (57,65 b)

0108 (37,62 b)

0030 (32,32 b)

0049 (27,50 b)

0031 (17,22 b)

 

Přijati do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika: registrační číslo (počet bodů)

0132 (218,37 b)

0034 (213,62 b)

0035 (203,56 b)

0073 (203,23 b)

0105 (203,22 b)

0080 (198,44 b)

0019 (193,70 b)

0051 (193,25 b)

0007 (188,27 b)

0086 (187,78 b)

0024 (183,18 b)

0072 (182,79 b)

0033 (178,28 b)

0026 (173,19 b)

0044 (173,00 b)

0149 (168,30 b)

0107 (168,02 b)

0053 (167,87 b)

0106 (163,31 b)

0122 (163,30 b)

0123 (158,22 b)

0121 (157,67 b)

0100 (153,27 b)

0048 (153,15 b)

0001 (153,13 b)

0092 (152,71 b)

0129 (142,52 b)

0012 (137,99 b)

0043 (137,90 b)

0157 (137,54 b)

Přijati do oboru Elektrikář: registrační číslo (počet bodů)

0166 (110,60 b)

0165 (108,32 b)

0138 (107,80 b)

0144 (102,69 b)

0060 (97,52 b)

0164 (97,27 b)

0139 (92,70 b)

0061 (87,68 b)

0041 (82,28 b)

0013 (62,83 b)

0155 (57,94 b)

0029 (42,67 b)

0021 (42,57 b)

0052 (27,61 b)

0156 (27,34 b)

0083 (17,52 b)

0063 (17,40 b)

0145 (17,06 b)

0079 (7,14 b)

0027 (2,26 b)

0154 (1,75 b)

0099 (-2,87 b)

 

 

a ke vzdělávání do prvního ročníku vzdělávacího programu v oborech vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro:

Zkrácené dálkové studium:

Přijati do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika: registrační číslo

1045

1032

1013

1014

1046

1006

1015

1048

1018

1001

1022

1004

1044

1008

1043

1038

1025

1009

1030

 

 

 

 

 

Přijati do oboru Elektrikář: registrační číslo

1021

1016

1002

1023

1017

1029

1010

1036

 

 

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Ing. Bc. Jaroslav Myslivec
ředitel školy
Datum doručení je datum zveřejnění.

Nepřijatí uchazeči do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika:

0078 (228,65 b)

0104 (198,75 b)

0125 (198,50 b)

0008 (198,17 b)

0003 (178,40 b)

0098 (172,98 b)

0148 (163,20 b)

0046 (158,09 b)

0134 (152,80 b)

0025 (143,33 b)

0089 (142,98 b)

0130 (142,87 b)

0150 (137,85 b)

0018 (132,75 b)

0005 (132,60 b)

0115 (132,51 b)

0037 (128,47 b)

0045 (128,04 b)

0023 (127,93 b)

0126 (127,91 b)

0077 (127,58 b)

0133 (122,65 b)

0071 (122,64 b)

0088 (117,77 b)

0032 (117,75 b)

0147 (117,74 b)

0142 (117,71 b)

0002 (112,72 b)

0014 (112,56 b)

0136 (112,55 b)

0141 (112,34 b)

0081 (107,75 b)

0036 (102,57 b)

0056 (97,90 b)

0127 (97,77 b)

0097 (97,47 b)

0137 (97,44 b)

0146 (97,42 b)

0022 (97,30 b)

0120 (92,53 b)

0087 (92,42 b)

0066 (87,32 b)

0015 (82,31 b)

0124 (77,42 b)

0163 (1,71 b)

0004 (-43,47 b)

 

Přijímací řízení je pro tento obor ukončeno z důvodu naplnění maximální kapacity třídy.

 

Volná místa:

 

Denní studium:

Obor Informační technologie: 6 volných míst

Obor Ekonomika a podnikání: 8 volných míst

Obor Elektrikář: 2 volná místa

 

Zkrácené dálkové studium:

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika: 11 volných míst

Obor Elektrikář: 4 volná místa (pro druhou skupinu dalších 12 volných míst)