Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium na naší škole každoročně organizujeme „Týden otevřených dveří“, který se pravidelně koná v první dekádě měsíce prosince v budovách Střední školy AGC a.s. na Rooseveltově náměstí v Teplicích – Řetenicích. Zde dostávají potencionální zájemci o studium podrobné informace o jednotlivých vzdělávacích oborech na naší škole, o podmínkách přijímacího řízení. K dispozici je pedagogický sbor školy, který ochotně odpoví na případné dotazy. Informační pohovor je zakončen prohlídkou učeben školy.

BudovaA  BudovaC

Společně s Úřadem práce v Teplicích jsme v minulosti (celkem 14x) organizovali informační nabídkovou akci středních škol regionu pod názvem „ŠANCE“ v Domě kultury v Teplicích.  Vzhledem k nízkému počtu absolventů a finančním prostředkům bylo rozhodnuto zmíněnou akci v nadcházejícím období nekonat.

Týden otevřených dveří naší školy

DOD_2016

B_predmety

 Důvody proč právě k nám:

 • zázemí firmy AGC a.s., největší výrobce skla
 • rodinný typ školy
 • slušné vybavení učeben
 • palecstabilní kolektiv pedagogů se vstřícným přístupem k žákům
 • souvislý rozvrh bez odpoledních hodin
 • zastoupení studentů formou studentské rady
 • studovna s internetovým přístupem
 • fitness centrum
 • kantýna, občerstvovací automaty
 • vazba na FK Teplice
 • dobré uplatnění absolventů v praxi a na vysokoškolských studiích
 • možnost získat maturitu či výuční list ve zkráceném studiu
 • zvyšování kvalifikace nástavbovou formou studia
 • bohaté zkušenosti s celoživotním vzděláváním
 • vazba na zahraniční partnery

Reklamní spot

Náborový spot:  Prezentace  Střední škola AGC a.s.

Pro školní rok 2016/17 jsou vytvořeny podmínky pro přijetí:

Denní forma studia vzdělání s maturitní zkouškou (4 roky):

 • 18-20-M/01 Informační technologie
  ŠVP – Informační technologie – dobíhající
  18-20-M/01 Informační technologie
  ŠVP – Technik ICT a průmyslové aplikace, 30 žáků informace
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
   ŠVP – Ekonom a podnikání, 30 žáků – informace
 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
  ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel, 30 žáků – informace

Dálková zkrácená forma studia s maturitní zkouškou (4 roky):

 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
  ŠVP – Učitel MŠ a vychovatel, 30 studentů* – informace

* platí pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou (dvouleté dálkové studium – při zaměstnání)!

Denní forma studia vzdělání s výučním listem (3 roky):

 • 26-51-H/01 Elektrikář
  ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení, 24 žáků – informace

Dálková zkrácená forma studia s výučním listem (1 rok):

 • 26-51-H/01 Elektrikář
  ŠVP – Elektrikář a rozvodná zařízení, 22 studentů** – informace

** platí pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou (jednoleté dálkové studium – při zaměstnání)!

Nástavbová dálková forma studia (při zaměstnání) s maturitní zkouškou (3 roky):

 • 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik
  ŠVP – Elektrotechnik, 15 studentů *** – informace
 • 64-41-L/51 Podnikání
  ŠVP – Ekonom a podnikání, 15 studentů *** – informace

*** platí pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem (tříleté studium, formou odpoledních konzultací)!

ISA

Informační systém ISA+ o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Informačním systém ISA+ nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo prezentace pracovních činností. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro ty, kteří mají studijní problémy.

ISA+ na www.infoabsolvent.cz je významným zdrojem informací pro žáky, jejich rodiče a výchovné-kariérové poradce základních a středních škol.

Videa oborů z ISA+, charakteristická pro naše vzdělávání naleznete v podmenu nebo na URL: http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600011305.