3. kolo přijímacího řízení

Na den 23. 6. 2016 vyhlašuje Střední škola AGC a.s. 3. kolo přijímacího řízení pro obor Elektrikář (kód 26-51-H/01), forma jednoleté zkrácené dálkové studium. Dostavte se prosím na úsek celoživotního vzdělávání za paní Vinšovou se všemi doklady (přihláška, potvrzení o lékařské prohlídce, originál dokladu o středním vzdělání) v době od 8:00 do 15:00 hod.

Přijímací řízení pro ostatní obory dálkového studia:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01), forma dvouleté zkrácené dálkové studium – obor naplněn
  • Podnikání (kód 64-41-L/51), forma tříleté nástavbové dálkové studium – obor pro nezájem neotevřen
  • Mechanik elektrotechnik (kód 26-41-L/51), forma tříleté nástavbové dálkové studium – obor pro nezájem neotevřen

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení se blíží, žáci na základních školách dostávají v této době přihlášky k dalšímu studiu, včetně zápisového lístku. Vedení školy aktuálně stanovilo podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Více informací naleznete na tomto odkazu.